LANDELIJKE BEWEGING

Mijnstralingscoach.nl en Actiegroep Zendmast Lombok uit Utrecht, zijn sinds 2015 bezig strategie├źn uit te werken om dit wel de politieke aandacht te geven die het nodig heeft en bewustzijn te kweken bij beleidsmakers en politici. Wil je daar een financieel handje bij helpen dan is jouw gift van harte welkom. Het doel is om een beweging in Nederland op te zetten en een tegengeluid te laten horen, door de ontwikkeling van een goed onderbouwde campagne. Om ervoor te zorgen dat de industrie en de markt niet de dienst uitmaken, maar dat wij als burgers en gebruikers meepraten over wat wij vinden en willen. Dat we onze keuzevrijheid terugpakken en behouden.

DEMOCRATISCH RECHT

Het is de hoogste tijd voor een maatschappelijke evaluatie van de toepassing van de draadloze technologie, want de ontwikkelingen denderen maar door. 

RESULTATEN

De inspanningen van de afgelopen twee jaren hebben er toe geleid dat erop 12 januari 2017 in het Utrechtse stadhuis een Raadinformatiebijeenkomst is gehouden omtrent het thema Straling in aanwezigheid van alle politieke partijen. Met als gevolg dat er door de Utrechtse Gemeenteraad in mei 2017 een zeer belangrijke en unieke motie is aangenomen over de blootstelling aan straling in de stad Utrecht.

Het huidige beleid werkt verdeling onder burgers in de hand, iedereen vecht zijn eigen strijd in zijn of haar dorp of stad tegen de mast naast het je huis bijvoorbeeld. Zo zijn er vele acties gaande. Maar er is nog steeds geen landelijk meldpunt voor het melden van klachten.

VERBINDEN

De Nederlandse overheid neemt nog geen verantwoordelijkheid voor haar burgers. Zolang dit zo is, is het belangrijk om deze acties van burgers met elkaar te gaan verbinden. Dit is niet een lokaal probleem, dit is een landelijke en globaal probleem. Krachten dienen op landelijk niveau gebundeld te gaan worden en we moeten de democratische weg vinden en bewandelen.

Wil je dit werk ondersteunen, is een bijdrage meer dan welkom.